Knjige - Derek Prince Ministries Srbija

Go to content

Main menu:

Knjige

Derek Prince - Pozvan da pobeđuješ
str. 155; format b5; Latinica
Želiš li da znaš posao, mesto, odnose i službu koje je Bog odredio za tebe? Da li želiš da uđeš u to posebno mesto obezbeđenosti, odgovornosti i privilegije, napravljeno baš za tebe – u ovom životu i u večnosti? Da li si voljan da odgovoriš na Njegov poziv? Onda si spreman da otkriješ svoj poziv. To nije komplikovano i jako je praktično. Sa toplinom i vanvremenskom mudrošću, dragi biblijski učitelj Derek Prince pomoći će ti
.

 

Derek Prince - Dragocen si Bogu
str. 140; format B5; Latinica
Živimo u doba kada je lako promašiti svoju sudbinu. Prečesto sebe procenjujemo prema standardima vremena u kome živimo, iako toga nekada nismo ni svesni. Kada bismo mogli shvatiti koliko smo dragoceni bogu, imali bismo potpuno drugačiju viziju sveta i večnosti. Biblijski učitelj Derek Prince je zaronio u dubine pisma i predstavio nam kako Bog doživljava čovečanstvo. Saznaj važne istine o svojoj trojedinoj prirodi – duhu, duši i telu, o zadivljujućim promenama koje ćeš doživeti kada se Gospod vrati, i još mnogo toga!


Derek Prince - Muževi i Očevi
str. 140; format b5; latinica,tvrdi povez
“ova knjiga je bogato i na bibliji utemeljeno izlaganje predmeta koji je veoma važan, a ipak veoma zapostavljen u današnjem svetu.” Selvin Hjuz, Osnivač Organizacije cwr (pokret za probuđenje sveta) „muževi i očevi“ je obavezno štivo za svakoga kome je stalo da vidi snažne porodice u današnjem društvu. To je zasigurno prioritetna potreba.

Derek Prince - Duhovna sila koja menja živote
str. 460; format b5; latinica
Šest knjiga u jednoj 1.Božanska razmena 2.Kako preći iz prokletstva u blagoslov 3.Sveti Duh u tebi 4.Bočica Božijeg leka 5.Duhovno ratovanje 6.Biblijski kurs za lično proučavanje


Derek Prince - Sila Proklamacije
str. 110; format b6; latinica
Veliki broj hrišćana uopšte nije svestan tog neverovatno moćnog potencijala koji im stoji na raspolaganju. Božija reč je relevantna za svaku situaciju, bez obzira da li se radi o ličnim potrebama ili internacionalnim krizama.

Derek prince - Da li tvoj jezik treba isceljenje?
str. 65; format b6; latinica
Z d r av j e z i k j e d r v o ž i v o ta... (P o s l o v i c e 15.4) Malo je tema koje se u Svetom pismu spominju u onoj meri u kojoj se spominje naš govor. Biblijske konkordancije su prepune stihova koji se odnose na usta, jezik, usne, govor ili reči. To ne bi trebalo da nas iznenađuje, jer su život i smrt u vlasti jezika.


Derek prince - Isceljenje kroz Božiju reč
str. 188; format a5; latinica
Najprodavaniji autor knjiga i biblijski učitelj, Derek Prince, sa nama deli uzbudljive rezultate svog čudotvornog isceljenja, kao i isceljenja drugih ljudi. Kroz istinu Božije reči, on objašnjava kako da primiš silu za isceljenje koju je Bog već obezbedio. Ova knjiga će ti pomoći da...

Derek Prince - Darovi Svetog Duha
str. 210; format b5; latinica
Duhovni darovi su ti na raspolaganju Svakom verniku je udeljen barem jedan nadprirodni dar Svetog Duha. Da li znaš koji dar je udeljen tebi i kako da ga praktikuješ? Biblijski učitelj svetskog renomea, Derek Prince, objašnjava kako vernici kroz koje se ne manifestuju darovi Svetog Duha žive daleko ispod nivoa koji im je Bog namenio. Derek Prince nam otkriva kako: • da služimo drugima kroz darove • da prepoznamo falsifikate • da svedočimo kroz duhovne darove • da rasplamsamo dar u sebi


Derek Prince - Temeljne istine hrišćanskog života
str. 437; format b5; latinica,tvrdi povez
Ova knjiga pruža sve što ti je potrebno za razvijanje snažnog, uravnoteženog i Svetim Duhom ispunjenog života. Kao rezultat pet decenija svojih poučavanja zasnovanih na Svetom pismu i proučavanja originalnog grčkog i jevrejskog jezika biblijskih zapisa, Derek Prince jasno objašnjava temeljne istine o hrišćanskoj veri, spasenju, krštenju, Svetom Duhu, polaganju ruku, vaskrsenju vernika i večnom sudu.

Derek Prince - Život po veri
str. 160; format A5; Latinica
Pokretna snaga, obećanja, sila vere – sve to su istražena područja u ovoj pronicljivoj knjizi. Derek Prince daje odgovore na sva tvoja pitanja o veri, kao što su: Šta je vera? Kako mogu da živim život vere, u praktičnim situacijama? Kako moja vera može da raste ojačana? Isto tako, on objašnjava kako da: odmah primiš ono šta moliš, koristiš duhovne darove, uživaš u izobilju i punini života, vidiš susret svojih finansijskih potreba sa novcem u zalihama, povećaš svoju veru, čuješ šta ti Bog govori i verom primiš fizičko iscelenje

Derek Prince - Božiji lek za odbačenost
str. 84; format B6; Latinica
Odbačenost je uobičajeno iskustvo, koje može da izazove trajne, duhovne povrede. Autor, Derek Prince, otkriva kako se odbačenost nalazi u korenu mnogih problema, kao što su zavisnost, problematični međuljudski odnosi, buntovništvo i depresija. Bog je obezbedio put za iscelenje tvojih rana, nastalih usled odbačenosti, kao i za tvoj povratak u Njegovu prihvaćenost i celu Božju porodicu

 
Back to content | Back to main menu